Доколку најдете пари на улица не ги земајте

Доколку најдете пари на улица не ги земајте
Доколку најдете пари на улица не ги земајте

Сите како деца не учеа дека ако најдете пара на улица, тоа е знак за среќа. Но, според источните суеверија, тоа е огромна грешка. Штом парите се изгубиле, значи претходниот сопственик можеби имал лоша среќа со нив.

Веднаш штом ќе ја земеме парата, ние ја земаме и лошата карма. Значи, ако не сте сигурни дека милионер ја оставил паричката намерно, подобро да не ја допирате воопшто.

Паричник
Паричник

Постојат и многу други суеверија за парите. Никогаш не треба да раситнуваме пари. Монетите и банкнотите е подобро да се земат со левата рака, а да се враќаат со десната. Ако се истурат монети од вашиот паричник, најдобро е да ги собирате со десната рака. Направете си парично дрво дома, што според фенг-шуи носи пари.

Пронајдените пари не носат среќа и затоа не треба да ги држите во вашиот паричник.