Колку бои гледате на фотографијата? – Само 25% од луѓето можат да ги видат сите бои!

Колку бои гледате на фотографијата? - Само 25% од луѓето можат да ги видат сите бои!
Колку бои гледате на фотографијата? - Само 25% од луѓето можат да ги видат сите бои!

Погледнете ја фотографијата, запомнете колку бои гледате на неа и откријте дали сте тетрахромат. Направете си тест и дознајте дали сте во оние 25% од светската популација кои можат да ги видат сите бои.

Резултати:

Помалку од 20: 

Ако гледате помалку од 20 бои на сликата вие сте дихромат. Вие спаѓате во 25% од луѓето во светот со само 2 сензоир во окото. Немојте да бидете загрижени, исто така гледаат и кучињата.

20 до 32:

Повеќе од 50% од луѓето спаѓаат во оваа група. То значи дека имте 3 осетливи сензори, за сина, зелена и црвена. Вие сте трихромат.

39 до 39

Браво вие сте тетрахромат. Односно имате 4 точки кои го апсорбираат светлото и препознаваат бои. Тоа значи дека припаѓате во групата од 25% со најдобар вид.

Повеќе од 39

Избројте повторно, затоа што на фотографијата има само 39 бои.