Проверете ја вашата логика: Кој од тројцата мажи носи најмногу тежина на рамената?

Проверете ја вашата логика: Кој од тројцата мажи носи најмногу тежина на рамената?
Проверете ја вашата логика: Кој од тројцата мажи носи најмногу тежина на рамената?

Сакате да ја проверите вашата моќ за логично размислување? Ова е одлична можност за тоа.

Честопати се среќаваме со најразчични интересни тестови кои активираат различни центри од нашиот мозок, ја предизвикуваат нашата меморија, го тестираат коефициент на интелигенција или моќта за логично размислување! Овој тест е токму за тоа – Ви помага да размислувате логично.

Добро погледнете ја следната фотографијата, внимателно размислете и обидете се да го пронајдете точниот одговор на прашањето кој од овие тројца мажи носи најмногу тежина на рамената? Дали успеавте?

Доколку не сте сигурни во одговорот, истиот можете да ги најдете на крајот од овој текст.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Мажот во средината носи 25% повеќе тежина од останатите двајца.