Своите години помножете ги со бројот 7, потоа со 1443 и ќе се случи нешто неверојатно

број, илустрација
Своите години помножете ги со бројот 7, потоа со 1443 и ќе се случи нешто неверојатно

Понекогаш математиката знае да биде и интересна и забавна!

Постојат многу илустрации, но најчести се оние кои се сликовито прикажани и збунувачки. Но еве еден пример каде што бројките имаат вистинска моќ. Погледнете ја оваа илустрација следете ги чекорите и ќе видите дека ќе се случи нешто неверојатно!

Ако ги помножите своите години со бројот 7 а потоа тој збир го помножите со 1443, ќе ги добиете своите години три пати по ред. Иако звучи невозможно, обидетесе и ќе се уверите дека е потполно точно.