Тест за очите: Колку триаголници гледате на фотографијата?

Тест за очите: Колку триаголници гледате на фотографијата?
Тест за очите: Колку триаголници гледате на фотографијата?

Уште еден предизвик од оние кои ја тестираат вашата перцепција и нејзината брзина.

Погледнете ја убаво фотографијата и обидете се да изброите колку триаголници содржи, за колку што е можно пократко време.

Ќе успеете ли да ги изброите за помалку од минута?

На фотографијата подолу проверете дали имате точен одговор.

Тест за очите
Тест за очите

Во продолжение обидете се да ја решите загатката. Треба само да поместите само едно чкорче. Тестирајте ја вашата интелигенција со оваа едноставна загатка. И да, навистина е сосема едноставна.

Сигурно се сеќавате на забавните детски игри со чкорчиња и загатките кои постарите ви ги поставувале. Ова е уште една од нив каде од вас се бара со поместување на само едно чкорче да го решите равенството така што ќе добиете точна равенка.

Тест
Тест

Мала помош: има неколку можни решенија, а не само едно. Гледајте внимателно и обидете се да ги пронајдете сите.

Доколку не можете да пронајдете решение, прочитајте го одоговорот подолу.

Решение на загатката:

1. Поместувајќи едно чкорче од + и додавајќи го на бројот 6 ќе добиете: 8 – 4 = 4

2. Поместувајќи го долното чкорче од левата страна на 6 и додавајќи го на 4 после еднаквото ќе добиете: 5 + 4 = 9

3. Поместувајќи го средното чкорче од 6 за да добиете нула се добива: 0 + 4 = 4

4. И решението за најдосетливите, поместувајќи го долното чкорче од левата страна на 6 и ставајќи го врз знакот = ќе добиете 5 + 4 ≠ 4