Математички проблем што ги мачи корисниците на социјалните мрежи: Дали ќе го решите?

Математичките проблеми честопати ги разбрануваат социјалните мрежи, а причината е најчесто фактот дека многумина од нас ги заборавиле законите што ја регулираат оваа наука.

Затоа, покрај различните решенија, од кои е точно само едно, на Интернет владее хаос. Тестирајте го своето знаење и обидете се да го пронајдете вистинското решение во најкус можен рок.

Овој пат треба да пресметате колку вреди А и Б, а потоа колкав е нивниот производ.

Ако збирот на А и Б е 32, а нивната разлика е 18, колкава е вредноста на буквата А, а која на буквата Б?

Задачата воопшто не е тешка, само треба да ги запомните основните правила.

Ако не ви оди добро, побарајте помош од вашиот ученик.

Дали ги пресметавте потребните вредности?

Проверете го решението подолу.

Производот на броевите А и Б е 175.

Еве како дојдовме до решението:

A = 25

Б = 7

A + B = 32,

А – Б = ​​18

A x B = 25 x 7 = 175

Признајте, не беше тешко.