На сликата се наоѓаат 11 лица: Дали може да ги пронајдете за помалку од 30 секунди?

Некои се многу добро сокриени, треба многу да внимавате за да можете да ги пронајдете.

Само 10% од луѓето на социјалните мрежи успеале за помалку од 1 минута да ги пронајдат сите лица.

Просечното време кое им е потребно на луѓето за да ги пронајдат е од 40 до 60 секунди.

Дали успеавте да ги пронајдете сите?