ТЕСТ: Кој број недостасува на местото на прашалникот?

Внимателно погледнете ја следната фотографија, добро размислете и обидете се да откриете кој број недостасува на местото на прашалникот.

Дали успеавте да го пронајдете точниот одговор?

Точното решение е: