Задачата изгледа многу едноставно, но сите добиваат различен резултат

Задачата изгледа многу едноставно, но сите добиваат различен резултат
Задачата изгледа многу едноставно, но сите добиваат различен резултат

Оваа задача ги подели мислењата меѓу корисниците на друштвените мрежи. Наизглед е едноставна, но сепак сите добиваат различно решение. Бидејќи луѓето на различни начини ја решаваат, логично е да добијат и различни решенија.

Како потенцијални одговори се броевите: 30, 12, 2 и 1. Кој број го добивте вие?

Доколку ви беше интересна оваа задача во продолжение имаме уште една математичка задача која го освои Интернетот, чиј точен одговор предизвика полемика ширум светот на друштвените мрежи. Колку е 6÷2(1+2)=?

Доколку мислевте дека точниот одговор е било кој друг број освен 9 или 1, знајте дека сте погрешиле. Меѓутоа, дали точниот одговор е всушност девет или еден?

За да го решите проблемот, треба да ја паметите низата операции. Во случај да сте заборавиле, ова се стандардите за: загради, експоненти, множење, делење, собирање и одземање. За да се реши проблемот на оваа задача, прво се решаваат сите загради и експоненти, а потоа одете од лево надесно за останатите операции.

Кој број ги добивте? Одговорот е во продолжение: