Логички загатки кои само 8% од луѓето можат да ги решат

1. Маж живее на 10-ти кат. Тој се вози со лифт само кога надвор врне или кога со него оди некој комшија. Ако времето е сончево или е сам во лифтот, тој ќе се вози само до 7- ми кат и понатаму оди пешки. Зошто?

2. Неколку луѓе се предизвикани да прескокнат молив кој се наоѓа на подот, но никој не можел да го направи тоа. Зошто?

3. Како да фрлите тениско топче и тоа да се врати назад кон вас?

4.Кога гледаме во бројот 2, а го читаме како 14?

5. Еден хотел има 7 ката. Четири луѓе се на приземјето и на секој нареден кат има плус уште двајца. Кој кат најмногу го повикува лифтот?

6.Џорџ Вашингтон, Шерлок Холмс, Вилијам Шекспир, Лудвинг ван Бетовен, Наполеон Бонапарта, Нерон – кој се разликува од останатите?

7. Гледате девојка која седи, но не можете да седнете на нејзиното место, дури и кога таа ќе стане и ќе си замине. Каде седи таа?

Најпрво обидетесе да го пронајдете одговорот самите, доколку неуспеете одговорите ќе ги пронајдете во продолжение…
Одговорите се во продолжение:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1. Тој е многу низок. Може да го дофати копчето за 10-ти спрат само со чадор или со помош на некој комшија. 2. Моливот се наоѓа покрај ѕидот 3.Фрлете го нагоре. 4.Кога гледаме во часовникот. 5.Приземјето. 6.Шерлок Холмс – тој е фиктивен карактер. 7.Во вашиот скут.